canlı destek

Birim Kalite /Akreditasyon Komisyonları

 

Kalite kültürünün birimlere yayılması, birimlerde öz değerlendirme süreçlerinin başlatılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine tüm paydaşların katılımı amacıyla oluşturulan Birim Kalite Komisyonları Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı, birim Kalite temsilcileri, Bölüm/ABD Kalite temsilcileri, Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu sekreteri ve öğrenci temsilcileri olmak üzere en fazla 15 üyeden oluşmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ