Çerez Örnek
canlı destek

Faaliyet Raporları

17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemektedir. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde her yıl hazırlanmaktadır.

 

Üniversitemizin 2006-2019 yıllarına ait Faaliyet Raporlarına ulaşmak için;

https://sgdb.ege.edu.tr/tr-1889/faaliyetler.html

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ