canlı destek

Akreditasyon Destek Komisyonu

                                                                                              04/10/2022

 

EGE ÜNİVERSİTESİ AKREDİTASYON DESTEK KOMİSYONU

 

1 Ocak-31 Aralık 2018

 

Kuruluş Tarihi: 30.11.2018

Amacı: Akredite olacak birimlere destek olmak, akreditasyon süreçlerini tamamlamış birimleri bir araya getirip mevcut deneyimlerin aktarılmasını ve paylaşılmasını sağlamak ve akreditasyon sürecinin sürdürülebilir olması için öneriler ve aksiyonlar geliştirmektir.

 

Üyeler:

Prof. Dr. Mehmet ERSAN (Başkan)

Prof. Dr. Süheyda ATALAY (Emekli Oldu)

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN

Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Aycan KAPUCU

 

1 Ocak-31 Aralık 2019

Komisyonun idari sevk ve işlemlerinin sorumluluğu Mayıs 2019 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilmiştir. Komisyon 2019 yılında toplam 12 toplantı gerçekleştirmiştir.

 

1 Ocak-31 Aralık 2020

Komisyon, 2020 yılında toplam 10 toplantı gerçekleştirmiştir.

 

Bu toplantılarda;

 1. Ege Üniversitesi Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Ege Üniversitesi Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri ve Ege Üniversitesi Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulmuştur. 04/03/2020 tarihli 7/1 sayılı Senato kararı ile hazırlanan kılavuzlar ve ölçüt onaylanmıştır.
 1. Akreditasyon sürecini hızlandırmak ve birimleri bu sürece hazırlamak amacıyla akreditasyon üst kuruluşu olmayan tüm birimlere program bazında öz değerlendirme raporu hazırlatılmıştır. Komisyon tarafından 26/12/2019 tarihinde programlar arasından seçilen Diş Hekimliği Fakültesi ile Su Ürünleri Fakültesine öz değerlendirme raporları ile ilgili geri bildirim yapılmıştır.
 1. Komisyon diğer birimlerden gelen öz değerlendirme raporlarını incelemiş ve İİBF, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’ne 28/09/2020 tarihinde geri bildirimde bulunmuştur. Yalnızca İİBF İşletme Bölümünün yüksek lisans ve doktora sınavları olduğu için bu bölümün toplantısı 01 Ekim 2020, Perşembe günü, saat 10:00’da gerçekleşmiştir.

 

1 Ocak-31 Aralık 2021

Komisyon, 2020 yılında toplam 2 toplantı gerçekleştirmiştir.

 

Bu toplantılarda;

 1. Çeşme Turizm Fakültesi (Turizm İşletmeciliği), Edebiyat Fakültesi (Sanat Tarihi Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık, Sosyoloji, Felsefe) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Ebelik) programlarından gönderilen öz değerlendirme raporları değerlendirilmiş, devam eden küresel salgın nedeniyle 13/07/2021 tarihinde her bir fakülteye yazılan ayrı resmi yazı ile geri bildirimde bulunulmuştur.

 

Akreditasyon Destek Komisyonu, 2021 yılına kadar aktif olan Komisyon, Üniversite bünyesindeki programların büyük bir çoğunluğunun akredite olması ve Kurumsal Akreditasyon Geri Bildirim Raporu’nda geçen “Kurumda fazla sayıda komisyon bulunduğu” geri bildirimine istinaden 06.12.2021-E.443603 sayılı yazı ile lağvedilerek Kalite Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren bir alt gruba dönüştürülmüştür.

KALİTE KOMİSYONU AKREDİTASYON DESTEK ALT GRUBU

Sıra No

İsim-Soyad

Bölüm

Telefon

E-Posta

 1.  

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN (Başkan)

Eğitim Fakültesi

5266

GSM: 0532 5105905

suleyman.dogan@ege.edu.tr

 1.  

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN (Başkan Yardımcısı)

Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü

02323114074

GSM:0506 3158241

 

hande.gurer.orhan@ege.edu.tr

 1.  

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN

Hemşirelik Fakültesi

02323115533

GSM: 0532 5877117

aynur.uysal@ege.edu.tr

uysaltoramanaynur@gmail.com

 1.  

Prof. Dr. Şadiye Emet GÜREL

İletişim Fakültesi

02323111564

GSM:05326861008

emet.gurel@ege.edu.tr

 1.  

Prof. Dr. S. Rüçhan SERTÖZ

Tıp Fakültesi

(6)3101

GSM:0532 5833396

ruchan.sertoz@ege.edu.tr

 

 1.  

Prof. Dr. Banu YÜCEL

Ziraat Fakültesi

2611-2646

GSM:0530 3506998

banu.yucel@ege.edu.tr

 1.  

Prof. Dr. Mehmet Tolga DİNÇER

Su Ürünleri Fakültesi

02323112990

GSM:0532 3751438

tolga.dincer@ege.edu.tr
dincertolga@gmail.com

 1.  

Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK

Mühendislik Fakültesi

02323114968

GSM:0530 6336292

utku.senturk.ege.edu.tr

 1.  

Doç. Dr. Aycan KAPUCU ERYAR (Senato Kararı Bekleniyor)

Edebiyat Fakültesi

02323111340

05323021790

aycan.kapucu@ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ