Çerez Örnek
canlı destek

Kalite Komisyonu

 

Ege Üniversitesi’nde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” gereği, 26.04.2016 tarihli ve 11/7 sayılı Senato kararı ile oluşturulan “Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu” sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülmektedir.

 

Komisyonda, Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Öğrenci Konseyi Başkanının yanı sıra, çalışmaların niteliğine göre idari birim temsilcilerinden ve farklı bilim alanlarından akademisyenler olmak üzere Senato tarafından belirlenen üyeler bulunur.


Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.

 

Kalite Komisyonu listesi için tıklayınız.

Kalite Komisyonu Alt Grupları için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ